Certifikáty a osvědčení

 

Certifikát ISO

V naší společnosti se podařilo transformovat celý systém řízení a změnit organizační strukturu tak, že jsme schopni řídit obchodní činnost procesně. Jednotlivé postupy a úkony na sebe navazují, tvoří jeden celek, v jehož rámci rozhodují samostatné týmy. Ty jednají podle specifických požadavků konkrétního zákazníka. Systém je nastaven tak, že veškerý pohyb zboží až k zákazníkovi kontrolujeme, měříme, vyhodnocujeme, dokumentujeme a neustále zlepšujeme podle standardů normy, zejména v distribuci zboží a zákaznickém servisu. Důkladnou kontrolou se snažíme zabezpečit, aby k zákazníkovi neproniklo zboží s nežádoucími vlastnostmi. Díky aplikaci tohoto přístupu jsme schopni pružně reagovat na změny požadavků trhu. Obhájení certifikátu jakosti to jen potvrzuje. Pro další činnost naší společnosti je tato obchodní politika nezbytností. Ta tvoří jednoznačně konkurenční výhodu i do budoucna.

 
  stažení
     

Certifikát ECOBAT

Společnost EMOS spol. s r.o. je zapojena do systému ECOBAT, který řeší sběr a zpracování veškerých elektrických akumulátorů, galvanických článků a baterií bez ohledu na značku nebo elektrochemický typ na území celé ČR. Sběrná místa jsou zřizována zejména v maloobchodní síti a prostřednictvím distributorů jsou použité baterie shromažďovány v centrálním skladu, kde jsou zpracovány v recyklačních zařízeních. Více informací získáte na www.ecobat.cz

 
    stažení
     

Certifikát EKO-KOM

Společnost EMOS spol. s r.o. uzavřela smlouvu a zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM a.s.. Společnost EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů. Povinnost zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu, tzn. i naše společnost. Obaly, které jsou uváděny na trh, splňují požadavky stanovené v § 3 a §4. Více informací o systému získáte na www.ekokom.cz

 
    stažení
     

Naše společnost aktivně přispívá k ochraně životního prostředí.

Recyklace elektrospotřebičů umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a výrazně tak snižuje zátěž životního prostředí. Jako výrobce/dovozce máme povinnost zajistit sběr a recyklaci elektra na konci doby jeho spotřeby. Informace, jaké množství elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme recyklací vysloužilého elektra ušetřili, vycházejí z Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL.

 
    stažení
     

Ocenění českých lídrů

Společnost Emos spol. s r.o. v projektu Ocenění českých lídrů získala 2. místo v Olomouckém kraji a zařadila se tak mezi české lídry, jež spojuje společná myšlenka „Budujeme hrdé Česko“. Odborná porota soutěže, jejímž odborným garantem byla společnost CRIF – Czech Credit Bureau, hodnotila nejen ekonomické ukazatele, ale také např. etiku a transparentnost podnikání, schopnost inovace a podnikatelský příběh.

 
    stažení


 

Společnost EMOS spol. s r.o. své povinnosti výrobců elektrozařízení ve smyslu zák. č. 185/2001, v platném znění, přenesla na příslušné provozovatele kolektivních systémů:


• Pro skupinu elektrozařízení č.2 (malé domácí spotřebiče), č. 3 (zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení) a 4 (spotřebitelská zařízení), 5 (osvětlovací zařízení) a č. 9 (přístroje pro monitorování a kontrolu)  – ASEKOL s.r.o., se sídlem Dobrušská 1791/1, Praha 4. (www.asekol.cz)

 

 

Osvědčení ASEKOL
 
stažení
 
www.asekol.cz

 

 

© EMOS spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.
Přidat stránku k oblíbeným.

GP bateries 1 GP bateries D testLogo Top rating