Vize společnosti

 

Čeho chceme dosáhnout?


Naší cílem je stát se moderní evropskou obchodní společností.

 

 

Mise společnosti


Co je naším posláním?


Zvyšovat ziskovost a hodnotu společnosti při dodržování etických standardů, právních předpisů s cílem dodržovat principy udržitelného rozvoje v péči o životní prostředí.


Cílevědomě řídit a rozvíjet strategické partnerství s dodavateli a zákazníky tak, abychom vzájemně posilovali důvěru ve společné schopnosti, jejichž důsledkem bude oboustranný užitek a rozvoj.


Neustále zlepšovat rozvoj znalostí, dovedností a postojů zaměstnanců s cílem budovat trvalou hodnotu loajality a hrdosti tak, aby vnímali pocit vlastnictví a odpovědnosti k naplňování uvedených zásad.


Navrhovat a projednávat naše představy jak zlepšovat život občanů města Přerova s místními orgány veřejné správy a tak se podílet se podílet na rozvoji města.

 

Jako Český lídr v Olomouckém kraji budovat hrdé Česko.

 

 

 

© EMOS spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.
Přidat stránku k oblíbeným.

GP bateries 1 GP bateries D testLogo Top rating