Naše společnost aktivně přispívá k ochraně životního prostředí / 10.7. 2017

Recyklace elektrospotřebičů umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a výrazně tak snižuje zátěž životního prostředí.

Také naše společnost má jako výrobce/dovozce povinnost zajistit sběr a recyklaci elektra na konci doby jeho spotřeby. Kolektivní systém ASEKOL, který se již 10 let stará o zpětný odběr starých spotřebičů, může nyní přesně vyčíslit, kolik naše společnost přispěla ke snížení skleníkových plynů CO2 a o kolik jsme zmírnili zátěž na okolní ekosystém.
 
Informace, jaké množství elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme recyklací vysloužilého elektra ušetřili, vycházejí z Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL.
 
Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos společnosti k ochraně přírody vyplývá, že s ohledem na tržní podíl námi na trh uvedených spotřebičů jsme uspořili 2 659,82 MWh elektřiny, 188 962,32 litrů ropy, 10 156,67 m3 vody a tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 489,19 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 2 105,92 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Základem Environmentálního vyúčtování je studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 62 % všech sebraných elektrozařízení v rámci společnosti, ale i drobných elektrospotřebičů, které tvoří zbývajících 38 %.  Certifikát tedy vypovídá o kompletní struktuře sběru kolektivního systému ASEKOL, ovšem s ohledem na spotřebiče uvedené na trh naší společností v roce 2016.
 
Společnost EMOS spol. s r.o. uvedla na trh v roce 2016 následující množství elektrospotřebičů:
Skupina Množství EEZ (kg)
3B, 4B Ostatní IT a spotřební elektronika 131 847,63
1, 2, 5, 6, 7,8, 9, 10 Velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, osvětlení, elektrické a elektronické nástroje, hračky a vybavení pro volný čas a sport, lékařské přístroje, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty 7 086,16

uspora-infografika.JPG
0 produkty k porovnání Porovnat produkty