Bezdrátové mikrovlnné sítě

Naše společnost provádí propojování lokálních sítí LAN v různých objektech zákazníků.

Mikrovlnné spoje jsou obvykle velmi výkonnou a ekonomicky přijatelnou alternativou pro propojování LAN. Pro tyto účely požíváme několik typů technologií, především podle nároků na spolehlivost a ekonomické hledisko technického řešení. Obecně můžeme produkty rozdělit podle tří frekvenčních pásem : 2,4 GHz nebo 5 GHz (shodné s s produkty typu WiFi) a pásmo 10,3 – 10,6 GHz (pro profesionální techniku téměř netrpící vlivy rušení)

Mikrovlnné spoje pracující ve volném kmitočtovém pásmu 10,3 až 10,6GHz, jsou určeny pro bezdrátové propojení dvou lokalit (bod-bod) na střední vzdálenosti. Spoj může být instalován mezi dvěma lokalitami na vzdálenost do cca 40 km při splnění podmínky přímé viditelnosti. Mikrovlnný spoj v pásmu 10 GHz je ideálním řešením pro propojení sítí LAN, rozsáhlejších WAN nebo metropolitních sítí MAN a také pro tzv. „poslední míle“. Zaručuje nízké latence i při plném zatížení. Úzká směrovost spoje a dobré signálové poměry zajišťují dobrou odolnost proti zarušení, vlivu počasí na provoz a proti odposlechu dat. Přenosová kapacita spoje dle typu mikrovlnného pojítka s přenosovou kapacitou až 10-100 Mbit/s (fullduplex) s možností plynulého upgrade. Standardní rozhraní Fast Ethernet 100 Mbit/s. Spoje v tomto pásmu jsou také připraveny na implementaci hlasové komunikace např. na bázi VoIP.

Jednou ze základních podmínek, která musí být při budování mikrovlnného spoje splněna je, že musí být mezi spojovanými objekty přímá viditelnost (jinými slovy ze střechy jednoho objektu musí být vidět na střechu druhého objektu). Velmi často se však stává, že tato přímá viditelnost splněna není a tudíž obvykle zákazník od možnosti vytvoření mikrovlnného spoje odstupuje.

Pokud není dosažena přímá viditelnost, je obvykle řešením využití nějakého retranslačního bodu. Obvykle se jedná o dobře zvolenou střechu, ze které je vidět na oba propojované objekty. Nicméně zajištění si pronájmu takto dobře situované střechy nebývá jednoduchou záležitosti, neboť majitelé si svoji výhodu uvědomují a tudíž využívání střechy pouze pro jednu retranslaci bývá ekonomicky nevýhodné.

0 produkty k porovnání Porovnat produkty