Metalické datové sítě CAT5 CAT6

Jednou z významných oblastí zaměření naší společnosti jsou instalace komunikačních sítí tzv. strukturované kabeláže (SKS) V této oblasti jsme již realizovaly velké množství projektů malého i velkého rozsahu s desítkami i stovkami přípojných bodů, vždy dle aktuálních standardů s ohledem na budoucí vývoj systémů pro vysokorychlostní sítě LAN. Veškeré námi budované sítě prochází konečným měřením celého sytému k tomu určenými kalibrovanými měřícími přístroji. Kromě budov určených pro kancelářské a výrobní účely se strukturované kabeláže v poslední době stále častěji dostávají i do rodinných a bytových domů. Zabezpečují komfortní připojení televizního přijímače, počítače nebo telefonu v libovolném místě domácnosti bez snížení estetiky interiéru svazky přípojných a prodlužovacích kabelů. Aktuální funkci kterékoli zásuvky lze opět kdykoliv změnit. Instalování strukturovaných kabelážních rozvodů bude v blízké budoucnosti samozřejmostí a nutností. Urychlení tohoto procesu pomůže především obrovský rozmach služeb Triple Play (televize, rychlý internet, IP telefonizace).

Správný výběr kabeláže

Strukturované kabeláže se instalují do budov s morální životností několik desítek let. Zároveň však představují infrastrukturu, která musí být vždy v souladu s daným vývojovým stupněm používaných IT technologií, které jsou nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím se změnami v krátkých, několikaletých cyklech. Pokud se při výběru nerozhodne o takovém strukturovaném kabelážním systému, který je technicky připravený i na technologie očekávané v horizontu 15 až 20 let, bude třeba instalaci kabeláže v budoucnosti provést znovu. S tím se pojí opakovaně vynaložené náklady a nepříjemnosti z narušení provozu firmy při reinstalaci kabeláže. Správný výběr kabeláže ovlivňuje svou úrovní IT infrastruktury i výšku nájemného, resp. cenu budovy.

0 produkty k porovnání Porovnat produkty