Výstavba a servis sítí FTTx

Naše společnost Vám nabízí kompletní realizaci sítí typu FTTx od návrhu a projektu přes vlastní výstavbu a stálý servis.

FTTH (Fiber To The Home) – optické vlákno je přivedeno přímo k účastníkovi. V současné době je toto řešení málo rozšířené v ČR, protože je stále finančně náročné. Ve větším měřítku se nyní tento typ instalace realizuje na Slovensku.

FTTB (Fiber To The Building) – optické vlákno je přivedeno k budově. Zakončení optického kabelu
je obvykle v suterénu budovy nebo blízko ní a odtud je pro přenos dat využito kroucených párů nebo koaxiálního kabelu. Toto řešení je vhodné pro velké budovy s velkým potenciálem koncových uživatelů.

FTTC (Fiber To The Curb) optické vlákno je přivedeno a zakončeno velmi blízko k jednotlivým domácnostem nebo kancelářím, kam mají jednotlivé přípojky ústit. Optické vlákno je zakončeno v rozvaděčích odkud již zbývá k překlenutí malá vzdálenost k účastníkovi. Tato vzdálenost je realizována rozvody koaxiálních kabelů nebo pomocí měděných vodičů. Typ FTTC a FTTB se prakticky od sebe liší jen provedením rozvodných skříní pro umístění koncového zařízení účastnického systému. Pro FTTC jsou navrhována rozvodné skříně pro venkovní prostředí, což mimo jiné znamená i zvýšené požadavky
na klimatickou odolnost ( IP krytí ).
FTTN (Fiber To The Node) – optika je přivedena od poskytovatele služeb k určitému místu sítě, například
k sídlišti či větší zástavbě, kde se pak signál rozvádí metalickým vedením k účastníkům. Tento typ připojení se nejvíce používá při realizaci širokopásmových sítí.

Z důvodů neustále zvyšující se poptávky po vysokorychlostním připojení koncových uživatelů (internet, video, VoIP ) se v budoucnu předpokládá masivní nárůst realizací optických sítí typu FTTH i v ČR.

0 produkty k porovnání Porovnat produkty