Elektrické požární systémy EPS

 

Elektrická požární signalizace slouží k ochraně života, osob, majetku a prostor před vznikem požáru. Systémy EPS tvoří důležitou součást systémů protipožární ochrany objektů a budov. Povinnost použít EPS je v řadě případů stanovena již přímo normou nebo posouzením požárního nebezpečí konktétního objektu. Zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku ohniska požáru a následné předání informace obsluze, na pult centralizované ochrany nebo přímo na operační středisko hasičského záchranného sboru, čímž umožní okamžitý zásah. Výraznou měrou tak snižují riziko ohrožení lidských životů a ztrát na majetku.

Systémy elektrické požární signalizace jsou rozděleny do několika kategorií dle způsobu připojení detektorů (tlačítkové, teplotní, ionizační, optické) k ústředně (analogové, adresovatelné, konvenční) a následné signalizace (sirény, přenosová zařízení na PCO, vstupně/výstupní prvky na ovládání dveří, apod)

Firma Emos spol. s r.o. se zaměřuje na realizaci požárních systémů od známých světových výrobců, jako např. Zettler, Lites, Schrack-Seconet, Esser.

Nabízíme také provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení EPS dle vyhlášky MV ČR . 246/2001 Sb. § 8 a ČSN 34 2710 l. 434 a l. 435

Dále dodáváme autonomní hlásiče požáru.

Součástí nabídky je připojení na PCO. Samozřejmostí je předvedení funkčního systému a důkladné proškolení uživatele.

0 produkty k porovnání Porovnat produkty