Úvod Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

V případě, že vám zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Pokud jste registrovaný zákazník, máte dokonce 30 dní na vrácení bez udání důvodu.

Nejsnáze zboží vrátíte tak, že odešlete na adresu:

EMOS spol. s r. o., pracoviště Příjem - Odd. Vratky, Lipnická 2844, Přerov, 750 02:

  1. produkt, který chcete vrátit (kompletní balení včetně příslušenství)
  2. kopii faktury
  3. průvodní dopis, kde výslovně prosím uveďte, že zboží vracíte (uvádět důvod není povinné)
  4. číslo vašeho bankovního účtu pro poukázání kupní částky zpět

Odstoupení od smlouvy musíte odeslat nejpozději do 14. dne od převzetí zboží na adresu společnosti viz níže nebo na e-mail vratky@emos.cz. Po této lhůtě nelze od smlouvy odstoupit. Je nutné přiložit také kopii faktury nebo alespoň její číslo - pokud nemůžete číslo objednávky či faktury ve svém emailu najít, pomůžeme vám na info@emos.cz. Níže najdete vzor, který můžete využít jak pro elektronické tak pro fyzické odstoupení od smlouvy.

 

 

Vzor odstoupení od smlouvy

Výrobek by měl být, pokud možno, bez poškození v původním obalu i s veškerým příslušenstvím. Nejlépe pak bez jakýchkoliv známek použití. Samotný výrobek s odstoupením od smlouvy lze odeslat nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Do balíčku přidejte také průvodní dopis (ten může být shodný s textem o odstoupení od Kupní smlouvy zaslaný emailem na adresu) a kopii faktury. Doporučujeme Vám zásilku pojistit proti případnému poškození či ztrátě při přepravě. Neposílejte prosím balík na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty.                                                                         

Na vrácené zboží vystavíme dobropis, a částku v něm uvedenou Vám proplatíme na účet, který jste uvedli v průvodním textu. Zpravidla tak uděláme do 10 dní od doručení vráceného zboží, nejpozději však v zákonné lhůtě. Kupující má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s dodáním zboží, nikoliv na náklady spojené s vrácením zboží.

Byla-li snížena hodnota zboží, je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Kupující, který odstoupí od smlouvy, nese náklady spojené se zasláním nebo vrácením zboží prodávajícímu zpět sám. Zboží musí být bez známek použití. Prodávající platbu za zboží včetně nákladů na dodání zboží ke spotřebiteli vrátí spotřebiteli ihned po obdržení vráceného zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej s vrácenou částku.

V případě, že máte zájem o vrácení zboží přímo na našem logistickém centru na Lipnické v Přerově (výdejna e-shopu), máte tuto možnost každý pracovní den v otevírací době. Tato možnost je určena pouze pro vrácení zboží, nikoliv pro okamžité vrácení částky za zboží. Náš personál zboží převezme, následně přezkoumá, zda-li je v pořádku a kompletní a dodatečně vám zašle na váš bankovní účet částku za zboží. Doporučujeme tedy i v tomto případě mít sepsané odstoupení od smlouvy i s číslem bankovního účtu, kam má být částka za zboží proplacena.