Úvod Získali jsme v Ocenění českých lídrů 2. místo v Olomouckém kraji

Získali jsme v Ocenění českých lídrů 2. místo v Olomouckém kraji

26. 6. 2017

Je nám ctí být součástí skupiny ryze českých podnikatelů, kteří podnikají transparentně a jsou hybateli české ekonomiky. Je nám ctí být hrdými Čechy.

Za projektem „Ocenění českých lídrů“, prestižní soutěží, jejímž odborným garantem je společnost CRIF – Czech Credit Bureau, stála myšlenka vyzdvihnout snažení a úspěchy velkých výhradně českých firem.

Společnost musela splňovat pravidlo 100% českého vlastnictví majitelů, pravidlo ročního obratu od 200 milionů korun a minimálně 50 zaměstnanců. Porota hodnotila nejen ekonomické ukazatele firem, ale také ostatní kritéria, mezi která patří např. etika a transparentnost podnikání, schopnost inovace a podnikatelský příběh.

Stanovená kritéria splnilo 1 306 firem a porota ocenila ty nejlepší ze všech 14 krajů. Společnost Emos spol. s r.o. získala 2. místo v Olomouckém kraji a zařadila se tak mezi české lídry, kteří ovlivňují ekonomickou a sociální prosperitu naší země. Těmto lídrům je společná myšlenka „Budujeme hrdé Česko“ a podnikají tak, aby to bylo dobré nejen pro jejich firmu, ale všechny, kterých se jejich podnikání týká (více na www.oceneniceskychlidru.cz).